Albatrass

Skoleutvikling i DKS

Fra og med høsten 2010 er Hilde engasjert som prosjektleder for DKS-prosjektet Skoleutvikling i den Kulturelle skolesekken i Oslo. Prosjektet har pågått siden 2006, og er initiert av Høgskolen i Oslo og utdanningsetaten i Oslo. Prosjektet har som formål at kunst- og kulturprosjekter ses som virkemiddel for å utvikle skolen som organisasjon.

I 2010 er følgende skoler tatt opp i prosjektet: Linderud, Ullevål, Kastellet, Sørkedalen, Bekkelaget, Nøklevann, Jordal, Høybråten, Jeriko, Ris, Skullerud og Veitvet. Gjennom prosjektet tilbys skolene veiledning i bruk av kunst som metode for skoleutvikling, og årets veiledere er Sara Birgitte Øfsti, Unni Gjertsen og Ingvild Digranes. Hilde veileder også to skoler.