Albatrass

Tjenester

Prosjektledelse og konsulenttjenester innenfor kulturfeltet

Kulturproduksjon

Albatrass initierer og arrangerer selv prosjekter som blant annet festivaler, teaterforestillinger og kunstutstillinger. Blant disse er Fortellerfestivalen, Storyslam og Rumifestivalen. Vi bistår gjerne hvis du har en idé du trenger hjelp til å få gjennomført, i alt fra idéutvikling, søknadsskriving, gjennomføring og evaluering.

Utredning

Albatrass gjennomfører kvalitative utredninger og er underveis i prosessen opptatt av en god forankring hos oppdragsgiver. Vi har humanistisk, akademisk og kunstnerisk bakgrunn som tilsammen kan gi noen nye perspektiver, og kanskje en mulighet for nytenkning i din bedrift! Albatrass vektlegger at resultatene skal være konkrete, målrettede og hensiktsmessige for oppdragsgiver. Vi har blant annet gjort prosjekter for UiO og HiO.