Albatrass

Fortellerfestivalen – The Norwegian Storytelling Festival

FortellerLogo-3(2).JPG Fortellerfestivalen er en årlig festival som viser frem både norsk og internasjonal fortellerkunst. Festivalen har forestillinger på norsk og engelsk og forestillinger for voksne, familier og barn. Fortellerfestivalen ble opprettet i 2004 og har i de siste årene blitt holdt på Dramatikkens hus (tidligere Det Åpne Teater) i Oslo hver vår. Fortellerfestivalen arrangeres av Fortellerhuset og Albatrass.

Fortellerfestivalen is an annual internastional storytelling festival located in Oslo, Norway. The festival has existed since 2004, and showcases a diverse and interesting selection of high quality performances from the art of storytelling. The festival has programs both in English and Norwegian and har performances for adults,familien and children. Fortellerfestivalen has for the last few years been located at Dramatikkens hus in Oslo every spring. Fortellerfestivalen is arranged by Fortellerhuset and Albatrass.

Mer informasjon: Fortellerfestivalen