Albatrass

Forestillingen – Silke

‘Silke’ er en scenefortelling basert på boka ‘Silke’ av Alessandro Barrico.

Scenefortellingen har tatt utgangspunkt i fortellingene om hovedpersonen Hervé Joncours reiser fra Frankrike til Japan og hans jakt på silkeormegg. Hervé Joncour er en passiv mann som lar andre bestemme over seg. Han blir sendt til Afrika og siden til Japan for å skaffe silkeormegg til silkeprodusentene i den lille byen der han bor. Under hans reiser til Japan, treffer han en mann med mye makt, en kvinne og han bidrar til mordet på en liten gutt…

Forestillingen reiser mange spørsmål om ensomhet, individet overfor fellesskapet, utroskap og hvordan forholde seg til personlige erfaringer som ikke kan deles.

*Tema * Fortellingen kan forstås på flere plan. Fra det rent prosaiske som at det er en historisk fortelling om industrialiseringen av Frankrike og den politiske situasjonen i Japan. Videre til kulturmøter, til individets reise både utvendig i verden og innvendig i personlig vekst og utvikling.

*Musikk * Forestillingen blir framført med musikk. Musikken fungerer dels som ‘pustepause’ der tilhørerne får tid til ettertanke og kan dvele ved det sist fortalte. Dels er musikken tenkt som kontentum og erstatter for fortellerstemmen. Musikken er basert på strofer og vokallinjer fra andre verk, men blitt omformet og bygget ut med improvisasjon.

*Form * Tilhørerne får aldri vite hva karakterene tenker om det som skjer, de får kjennskap til karakterene gjennom deres handlinger. Språkformen er bevisst minimalistisk med mange gjentakelser med små endringer og nesten umerkelig utvikling. Kun helt nødvendig informasjon og opplysninger er tatt med. Dette gir fortellingen et suggererende og rituelt preg. Språkformen varierer mellom å antyde, peke i retning av noe som skal skje og legge igjen en uvisshet hos tilhørerne, og å være helt konkret og direkte i omtale om av det som skjer.

*Historikk * Fortellingen ble første gang framført i 2002, som en praktiske del av en hovedfagsoppgave på NTNU i Trondheim. Fortellingen har siden blitt fremført på Fortellerfestivalen 2004, på Fortellerkafeer 2004, egne arrangerte forestillinger og stiftelsen Aeropagos sommerstevne 2005. Siste gang forestillingen ble vist, var på Fortellerscenen Jakobs Brønn i Oslo, nov 2009.

Kontaktinfo: For mer innfor og bestilling av forestilingen ta kontakt med alba@albatrass.no eller ring Maria Ulsberg på: 97 10 93 81