Albatrass

Flerspråklig workshop i London

Albatrass har siden 2008 jobbet med en flerspråklig kursrekke. Arbeidet som er gjort har vært todelt, med fokus på faglig internasjonal utveksling mellom utøvere i Iran, Tadsjikistan og Europa, ved siden av utvikling av metodikk for scenisk oversettelse/parallellfortelling på flere språk. Arbeidet har tidligere funnet sted i Oslo (i samarbeid med Rumifestivalen 2008), i Tadsjikistan våren 2010 (i samarbeid med Vennskapsgruppen Oslo-Dushanbe) og i London nå i august. Da jobbet utøverne Torgrim Mellum Stene, Ragnhild A. Mørch og Clare M. Murphy med å videreutvikle og forske i metodikken, og resultater fra deres arbeid ble presentert på årets FEST-konferanse i Reading 4. 8. Resultatene har også dannet grunnlaget for søknad om penger til en videreutvikling av arbeidet.

Arbeidet som er gjort til nå, er støttet av Norsk Kulturråd og UD ved Danse- og Teatersentrum.