Albatrass

DDB Oslo

ALBATRASS skal utvikle metode for DDB Oslo

ALBATRASS har høsten 2006 fått i oppdrag av DDB å lage en norsk versjon av metode for innsamling av tegn i tiden. ALABATRASS sin jobb består i å kartlegge hvordan metoden bør utvikles i Norge for å være til mest mulig nytte for DDB Oslo.