Albatrass

Etter- og videreutdanning ved Universitetet i Oslo

Forside1.jpg Utredning av behov for etter- og videreutdanning i historiefaget.

Våren 2006 gjennomførte vi en undersøkelse for Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier ved Universitetet i Oslo. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge historielæreres behov for etter- og videreutdanning, samt å gjøre en mer generell undersøkelse av behovet for etter- og videreutdanning i fagene historie, arkeologi og konservering. Prosjektet resulterte i Albatrassrapport 1, 2006. Mer informasjon om rapporten fås ved henvendelse til Albatrass.