Albatrass

Etter -og videreutdanning ved Universitetet i Oslo

Thumbnail image for Å jobbe med kulturminner_forside.jpg Albatrass har sluttført rapporten «Å jobbe med kulturminner» som er levert til oppdragsgiver; Institutt for Arkeologi, Konservering og Historie, ved Universitetet i Oslo og allerede omtalt i Aftenposten.

Funn i undersøkelsen er bl.a. at en klar majoritet av respondentene gir uttrykk for å ha et stort behov for etter- og videreutdanning i forbindelse med arbeidet med kulturminner. Spørreundersøkelsen som ligger til grunn for rapporten, er todelt. Første del gikk til arkeologer, konservatorer og andre ansatte innenfor kulturminneforvaltningen, og ble besvart av 357 personer. Andre del gikk til toll og politi og ble besvart av 176 tollere og 44 politifolk.