Albatrass

07.04.08: Albatrass har skrevet rapport for UiO

Thumbnail image for Thumbnail image for Å jobbe med kulturminner_forside.jpg Albatrass har ferdigstilt rapporten «Å jobbe med kulturminner – en kartlegging av kompetansebehov blant ansatte innen kulturminnesektoren, toll – og politimyndigheter. Rapporten er overlevert en fornøyd oppdragsgiver og omtalt i media. Les mer under Prosjekter.